در باره ی ما

نظرتان در مورد اینکه در استانبول محیطی مثل اژه داشته باشید چیست

در زندگی جاهایی وجود دارد که برگشتن از آن جا ها مشکل است. همانند اولین سطر یک آهنگی که در مورد دریا سروده شده باشد به زندگیمان یک دفعه وارد می شود ولی نمی خواهیم از زندگیمان بروند اژه برای ما دقیقا همچنین جا و مفهومی برای ما دارد.با آب و هوا و کوچه های سنگفرشی که همراه با رایحه خوش آدام هست با داستان ها و افسانه هایش با رنگ های متنوع اش به همراه گل های بابونه و درختان زیتون و غذاهای دلپذیرش چنانچه اگر لحظه ای در اژه نباشیم دلتنگش می شویم و همیشه از ته دل می گذرانیم که کاش بتوان گریز زد و رفت و مابقی زندگی را برای همیشه در اژه ماند

بعد از اینکه تمامی زیبایی های اژه را به منطقه آناتولی آوردیم پس از پروژه اژه بویو به شما دوستان گرامی و جاذبان اژه پروژه اژه توتکونو )جذبه اژه( و در منطقه اروپایی از دادن خبر پروژه جدیدمان اژه یاکاسی بسیار خرسندیم. به دلیل اینکه شعار ما اوییا این است که در منزلت خوب زندگی کن هدف ما از این پروژه عرضه کردن یک مدل متفاوت از بقیه پروژه ها و محیط های زندگی می باشد و با پروژه های خاص یک زندگی را که آرزویش را می کردید بسازید. در ضمن در طراحی پروژه اژه یاکاسی همراه با کسانی که به طور خانوادگی از زندگی در اژه لذت می برند به فکر افرادی که دوست دارند از این سبک زندگی به تنهایی لذت ببرند نیز بودیم و آنها را نیز فراموش نکردیم وسوئیت های کارشی یاکا را طراحی کردیم.

یک زندگی آزادانه در اژه سوئیت کارشی یاکا

سوئیت های کارشی یاکا در جنب اژه یاکاسی قرار دارد و به شما جوانب مثبت یک زندگی مجردی در سوئیت های کارشی یاکا را عرضه می کند.چون سوئیت کارشی یاکا از بقیه سوئیت ها متفاوت است این سوئیت ها دارای بالکنی می باشد که در مجاور یک دریاچه آبی وجود دارد که هر ساعت از روز را می توانید در آنجا اوقات خوشی را سپری کنید . هر واحد صاحب یک بالکن عریض و خدمات سرویس دهی می باشد. بعد از مدتی در هر صفحه از پروژه در قاره اروپا 365 روز می توانید از زیبایی های اژه بهره مند شوید به نام اژه یاکاسی آشنا خواهید شد.به امید دیدار در اژه رویاهایتان

اوییا

در منزلت خوب زندگی کن

املاک غیر منقول اوییا یکی از بزرگترین املاک غیر منقول سرمایه گذاری مشارکتی ترکیه بوده و با سین پاش گ ی او ک در سازمان بورس استانبول در متغییر 05 قرار دارد در سال 7500 شروع به همکاری در پروژه های ساختمانی نمودند. اوییا نام خود را از شعار در منزلت خوب زندگی کن در بر گرفته است.اوییا همزمان جوابگوی احتیاجات سین پاش می باشد که در بازار اقتصاد جای خاصی برای خود ایفا کرده است و در ضمن شامل سبک ویژه ای برای خود دارد و برای نیاز های اکثریت مشتری ها جوابگو می باشد.

در سال 7507 در یکی از مناطق رو به پیشرفت استانبول که سانجاک تپه نام دارد در زمینی به مساحت 05 هزار و 055 متر مربع ساختمان و واحد تجاری به نام اژه بویو اوییا عهده دار پروژه بوده است و از سال 7500 در کلیه پروژه های تکی سین پاش گ ی او فعالیت کرده است. در سال 00 فروردین 0333 دومین پروژه خود یعنی اژه یاکاسی را متعهد شد این پروژه در آتاکنت استانبول روی زمینی به مساحت 07 هزار متر مربع قد خواهد کشید.