اژه یاکاسی محلی است که تراکم مجتمع های ساختمانی شناخته شده در آنجا زیاد است.در بهترین منطقه قسمت اروپا محله حالکالی آتاکنت وجود دارد.با امتیازات برتر و منحصر به فرد اژه به شما در استانبول یک منطقه ی اژه ای را ابراز می دارد.
به دلیل نزدیکی فرودگاه سوم و پل سوم به اژه یاکاسی باعث می شود هم از نظر مسافت و زمان وقت کمتری را تلف کنید و هم به قیمت واحدی که خریده اید افزوده خواهد شد.
به علت آنکه ایستگاه حالکالی مارمارای آخرین ایستگاه قطار سریع السیر استانبول آنکارا می باشد. در مسافت های بین شهری کم – بودن مسافت امتیاز بزرگی محسوب خواهد شد. بدین صورت مدت سفرهای استانبول آنکارا 3 ساعت تنزل خواهد - کرد.
اژه یاکاسی به دلیل نزدیکی به ایستگاه های مترو و ایستگاه حالکالی مارمارای که آن هم به همین نزدیکی افتتاح خواهد شد به شما امکان عزیمت راحت و بدون وقفه را محیا می سازد.